alisro-9

Membaca Al Qur'an Dan Salah

07 Nov 2010
Tajuk fatwa : Membaca Al Qur'an Dan Salah
Nomor fatwa : 8
Tanggal penambahan : Kamis 5 Jumadilakhir  1425 H.  bertepatan dengan  22 Juli 2004 M.
Pihak pemberi fatwa : Fatwa Syaikhul Islam Ibnu Taimiah
Sumber fatwa : [Kumpulan Fatwa, jilid 13, halaman 422]
Soal:
Ibnu Taimiah ditanya tentang suatu kaum yang membaca Al Qur'an dan salah. Di antara mereka ada yang menyalahkannya, kemudian salah seorang dari mereka berkata: satu kesalahan adalah sebesar sepuluh kebaikan?!
Jawab :

Syaikhul Islam Taqiuddin Abu Al-'Abbas Ahmad bin Taimiah berkata: Segala puji hanyalah bagi Allah. Apabila mereka dapat membetulkan maka betulkanlah, dan apabila tidak dapat, maka tidak apa-apa, menurut kemampuan mereka