Up

Akhlaqul Karimah

Akhlaqul Karimah
File Size:
845.49 kB
Author:
Maktabah Abu Salma
Date:
30 October 2010

Penulis : Imam Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin
Dialihbahasakan oleh : Abu Musa al-Atsari
Penerbit : Maktabah Abu Salma
Tahun : 2008
Jumlah halaman : 76

Al-Khuluq (bentuk mufrad/tunggal dari kata akhlaq -pent) berarti perangai atau kelakuan, yakni sebagaimana yang diungkapkan oleh para ulama:" Gambaran batin seseorang ". Karena pada dasarnya manusia itu mempunyai dua gambaran :

  1. Gambaran zhahir (luar): Yaitu bentuk penciptaan yang telah Allah jadikan padanya sebuah tubuh. Dan gambaran zhahir tersebut di antaranya ada yang indah dan bagus, ada yang jelek dan buruk, dan ada pula yang berada pada pertengahan di antara keduanya atau biasa-biasa saja.
  2. Gambaran batin (dalam): Yaitu suatu keadaan yang melekat kokoh dalam jiwa, yang keluar darinya perbuatanperbuatan,baik yang terpuji maupun yang buruk (yang dapat dilakukan) tanpa berfikir atau kerja otak. Dan gambaran ini juga ada yang baik jika memang keluar dari akhlaq yang baik, dan ada pula yang buruk jika keluar dari akhlaq yang buruk. Inilah yang kemudian disebut dengan nama "khuluq" atau akhlaq. Jadi, khuluq atau akhlaq adalah gambaran batin yang telah ditetapkan pada seseorang.
 
 
 
Powered by Phoca Download