Ust. Yazid Abdul Qadir Jawas - Bagaimana Mencegah dan Merawat Terkena Gangguan Jin atau Sihir 5/5

5,692
by admin, 11 years ago
417 141
Melalui kuliah ini, dibentangkan kaedah-kaedah yang syari bagaimana Mencegah dan Merawat masalah Terkena Gangguan Jin atau Sihir. Pembentang menjelaskan kaedah-kaedah tersebut secara ilmiyah berpandukan hujjah dalil-dalil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Di samping itu, penulis turut menjelaskan kaedah-kaedah rawatan sihir (atau terkenan gangguan jin) yang tidak syar'i dan bertentangan dengan cara Islam. Ini adalah supaya kita semua sentiasa berhati-hati dalam mengambil rawatan dan mengelakkan penyelewengan aqidah.