TELAH DATANG ZAMANNYA (4/9): Kapan seseorang boleh digelar sebagai Ahli Bidaah

1,948
by admin, 10 years ago
142 52
Apabila telah diberi peringatan tentang amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi, tetapi berkeras mempertahankan bidaahnya, maka dia layak digelar Ahli Bidaah (pakar bidaah)