TELAH DATANG ZAMANNYA (7/9): Tersebar bidaah dan firqah serta da'i di pintu jahannam

1,934
by admin, 10 years ago
122 56
Dari Hudzaifah bin Yaman berkata, Adalah manusia ( para sahabat ) bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, daku bertanya tentang kejelekan karena takut akn menimpaku, aku bertanya, Wahai Rasulullah ! Dahulu kita dalam masa jahilliyah dan kejelekan, lalu Allah menganugerahkan kebaikan ini kepada kita, apakah setelah kebaikan ini akan ada kejahatan ? Beliau menjawab, Ya . Aku berkata , apakah setelah kejahatan tadi akan ada kebaikan? Beliau menjawab, Ya, tetapi padanya terdapat kekaburan asap . Aku berkata, apa kekaburan asapnya? Beliau menjawab, Suatu kaum yang MENGAMBIL SUNNAH BUKAN SUNNAHKU dan berakhlak bukan akhlakku, engkau MENGETAHUI dan MENGINGKARI MEREKA Aku berkata, Setelah kebaikan tadi apakah ada kejahatan? Beliau menjawab Ya, para DA'I YANG BERADA DI PINTU-PINTU JAHANNAM, barangsiapa yang memenuhi seruan mereka, niscaya mereka akan mencampakkannya ke dalam neraka. Aku berkata : Ya Rasulullah! Beritahu kami sifat mereka! Beliau menjawab: Mereka adalah dari kulit kita, dan berbicara dengan bahasa kita. Aku berkata Apa yang engkau perintahkan padaku apabila hal itu menimpa diriku? Beliau menjawab Bergabunglah dengan rombongan kaum muslimin dan imam mereka! Aku bertanya Bagaiman kalau mereka tidak memiliki jemaah/ rombongan dan imam? Beliau menjawab, Tinggalkanlah semua golongan sekalipun engkau harus menggigit akar pohon sehingga maut menjemputmu dalam keadaan seperti itu. (HR. Bukhari no 3606 dan Muslim 1847) Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, Akan datang pada manusia tahun-tahun yang menipu, orang yang berdusta dianggap jujur, yang jujur dianggap dusta. Orang yang khianat dianggap amanah dan yang amanah dianggap khianat, dan Ruwaibidhoh berbicara Dikatakan , Apa maksud Ruwaibidhoh? Beliau menjawab, Orang pandir yang berbicara masalah ummat. (HR. Ibnu Majah, Al Hakim dan Ahmad)