Kembali kepada Islam (2 of 3)

2,590
by admin, 11 years ago
318 50
Hakikat Islam Maksud kembali kepada Islam adalah kembali kepada Islam dengan hakikat yang sebenarnya. Lalu apa hakikat Islam yang sebenarnya? Islam adalah agama yang dilandasi dengan dua kalimat syahadat, laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang yang beragama Islam adalah orang yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah (laa ilaaha illallah) dan bahwa Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam adalah utusan Allah (Muhammad Rasulullah). Tidak cukup dengan ucapan, dia juga harus memahami, membenarkan, meyakini, menerima, jujur dan ikhlas dalam mengucapkannya, mencintai, tunduk dan mengamalkan kandungan kalimat syahadat ini. Kalimat laa ilaaha illallah memiliki kandungan agar kita beribadah hanya kepada Allah ta'ala, tidak beribadah kepada selain-Nya. Kita pasrahkan diri dan urusan kita hanya kepada-Nya, karena Dia adalah satu-satunya dzat yang menguasai kita, Dialah yang menguasai manfaat dan mudharat pada diri kita. Bersamaan dengan itu kita harus mengingkari, menolak dan meninggalkan seluruh sesembahan selain Allah. Sebagaimana Allah ta'ala berfirman, "Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada thaghut (apa saja yang disembah selain dari Allah) dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus." [Al-Baqarah: 256]