Panduan dan Hukum Solat Hajat (4/7)

1,351
by admin, 10 years ago
79 14
Panduan dan Hukum Solat Hajat Adapun pengganti solat hajat apabila ada keperluan atau hajat, ialah solat istiharah sebagaimana yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Antara yang memuatkan hadis solat hajat di dalam kitab mereka dan melemahkannya ialah: 1.Imam al-Hakim. Lihat Al-Mustadrak 1/320. 2.Imam at-Tirmizi. Lihat Hadis no. 1/477. 3.Imam lbn Majah. Lihat Hadis no. 1348. 4.lbn Hajar. Lihat Kitab Tahzibut Tahzib 8/255 5.Imam An-Nawawi. Lihat Al-Azkar Hlm. 156.