Akidah Syeikh Abd Qadir Al-Jailani (3/6)

2,325
by admin, 11 years ago
159 47
Tentang Iman Beliau juga telah mengatakan di dalam kitab al-Ghunyah hal. 80: Kami meyakini bahawasanya iman itu adalah ucapan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan amal perbuatan anggota badan, dan iman itu dapat bertambah dengan ketaatan serta dapat berkurang dengan perbuatan dosa dan maksiat, dan iman itu juga dapat menjadi kuat dengan ilmu, dan juga dapat melemah dengan kebodohan, dan hanya dengan taufik dari Allah Ta'ala iman itu akan terwujud. Untuk itulah maka kemudian Syeikh membawakan sebuah hadits sebagai dalil dalam masalah ini: Iman itu memiliki 70 cabang/tingkatan lebih, yang tertinggi dari cabang-cabang keimanan itu adalah dengan mengucapkan "laa ilaaha illallaah (tidak ada ilah yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Allah)" dan cabang/tingkatan terendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Syeikh Jailani membezakan antara "Iman" dan "Islam" Beliau juga membezakan antara "Iman" dan "Islam", di mana beliau menyatakan di dalam al-Ghunyah hal. 81: Adapun Islam, maka masuk ke dalam pengertian Iman, oleh kerana itu, setiap Iman itu pasti Islam, akan tetapi (tidak sebaliknya; yakni) tidak setiap Islam itu Iman.