Hukum Demonstrasi (1/9)

2,110
by admin, 11 years ago
105 21
Wawancara isu semasa bersama Ustaz Rasul Dahri "Demonstrasi bukan Ajaran Islam" "Barangsiapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia berkuasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam neraka Jahanam dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali." (An Nisa')