Hukum Babi Menurut Syarak (4/6)

2,492
by admin, 11 years ago
114 28
Firman Allah lagi: "Dan Allah menimpakan rijs (kemurkaan) kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya." (QS: Yunus, 10:100) 5. Orang-orang fasik atau munafik "Kerana sesungguhnya mereka itu adalah rijs (najis) dan tempat mereka adalah Jahanam." (QS: At-Taubah, 9:95) 6. Berhala dan dusta "Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang rijs (najis) itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta." (QS: Al-Haj, 22:30) 7. Dosa "Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan rijs (dosa) dari kamu wahai ahli bait." (QS: Al-Ahzab, 33:33) 8. Kekafiran, kemunafikan dan tidak beriman "Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambahlah rijs (kekafiran) mereka dan di samping rijs (kekafirannya) yang telah ada dan mereka mati dalam keadaan kafir." (QS: At-Taubah, 9:125)