Hukum Muzik, Nyanyian dan Nasyid (Senandung Syaitan) (5/9)

3,181
by admin, 10 years ago
474 71
Menjadi Kera dan Babi Lantaran Senandung Syaitan ------------------------------------------------------------------------ "Hanya orang fasik sahajalah yang melakukan nyanyian di kalangan kami" (Lihat: Taqrib at-Tahzib (1/60)) AS-SAMA DAN QAWALI As-Sama adalah sejenis muzik dan lagu (nyanyian) beraliran sufisme. Kebiasaannya dimainkan oleh kaum-kaum sufi yang disebut juga dengan panggilan qawali. Namun Istilah as-sama ini juga digunakan secara umum untuk semua jenis nyanyian (muzik dan lagu). Qadhi Abul Hasan al-Qassar al-Malakiyah berkata: "Imam Malik ditanya tentang hukum as-sama (nyanyian), beliau menjawab: Tidak boleh. Kemudian ditanyakan kepada beliau bahawa di Madinah terdapat beberapa orang yang mendengarkan as-sama? Beliau menjawab: Hanya orang fasik sahaja yang melakukannya sedangkan Allah berfirman: Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan ( QS: Yunus, 32)" Kemudian Imam Malik menegaskan: "Apakah nyanyian itu termasuk kebenaran? Maka si penanya berkata: Tentu sahaja tidak" (Lihat: Tarikh Baghdad 12/41)) NYANYIAN ARMAD Yang dimaksudkan dengan armad ialah penyanyi yang terdiri dari anak lelaki yang belum tumbuh janggut. Ia diharamkan oleh Imam asy-Syafie. Ketegasan Imam asy-Syafie dikuatkan oleh ucapan Baqiyah bin Walid bin Shaaid bin Kaab al-Kalai Abu Huhmid al-Himshi apabila memperkatakan tentang nyanyian armad beliau berkata: "(Dengan armad) maka berlaku homoseksual. Ia bermula dengan tiga tingkatan: Pertama: memandang, kedua: berjabat tangan, dan ketiga: melakukan perbutan keji tersebut" (Lihat: Ihya Ulumuddin 3/103), Al-Ghazali) Ucapan di atas ada dasarnya iaitu sebuah hadis: "Apabila umatku menghalalkan enam perkara, maka mereka pasti akan hancur: Apabila mereka sudah saling melaknat, apabila mereka sudah meminum minuman keras, apabila mereka sudah memakai sutera, mengundang penyanyi, kaum lelaki akan melakukan sex sesama lelaki dan perempuan dengan sesama perempuan" (H/R At-Tabrani dalam Al-Mujamul Awsath (1060). Al-Baihaqi dalam Syuabul Iman (377)) Para ulama muktabar tiada kompromi dalam pengharamannya terhadap lagu, nyanyian, nasyid dan muzik. Antara para ulama yang paling jelas mengharamkan muzik, lagu dan nyanyian terdiri dari: 1. Berkata Qadi al-Qudaat Taqiyuddin as-Subki (756H) (Dinukil dari Kasyful Ghitaan Hukmi Samail Ghina. Ibnul Qayyim al-Jauziyah) "Lagu (nyanyian) termasuk kemungkaran dan bidaah. Sama sekali tidak pernah disalin walau dari seorang nabi malah tidak termaktub di dalam kitab-kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah. Lagu (nyanyian dan muzik) adalah amalan jahiliah dan para syaitan. Imam asy-Syafie tidak menghalalkan lagu (muzik/nyanyian) dan percampuran bebas antara lelaki dengan wanita kerana semuanya itu merupakan kemungkaran yang wajib dicegah" (Lihat: Kasyful Ghitaan Hukmi Samail Ghina) 2. Menurut Syeikh Taqiyuddin Abu Amru bin Soleh (yang bermazhab as-Syafie) beliau berkata: "Hendaklah diketahui bahawa apabila rebana (kompang) dipalu dengan diiringi bersama tiupan seruling dan nyanyian berpadu jadi satu, maka hukum mendengarkannya adalah haram menurut kesepakatan keempat imam mazhab" ( Lihat: Siyar Alamu an-Nubala) 3. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah: "Cukuplah Allah sebagai pelindungku dan Dia adalah sebaik-baik pelindung, sesungguhnya memainkan alat-alat muzik dan mendengarkannya hukumnya haram. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam beberapa hadis Nabi, antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdulrahman bin Ghanim al-Asyari" ( Lihat: Wafayatul Ayan (3/243)) 4. Berkata Imam Malik rahimahullah: "Para penyanyi tersebut adalah orang-orang yang fasik" (Lihat: Talbis Iblis hlm. 317.) 5. Imam Malik juga mengharamkan nyanyian dan mengharamkan juga mendengarkan nyanyian. Beliau berkata: "Jika ia membeli hamba wanita ternyata didapati dia seorang penyanyi, maka ia boleh mengembalikannya dengan alasan ada kecacatannya (iaitu penyanyi)" (Lihat: Talbisul Iblis. Hlm. 317. Ibnul Qaiyim.) 6. Al-Imam al-Hafiz al-Allamah al-Faqeh Syeikh Abu Bakr Ahmad al-Khalal menukil dari Makhul asy-Syami Abu Abdillah beliau berkata: "Barang siapa mati sedang ia memiliki penyanyi wanita, maka kami tidak akan mensolatkan janazahnya" (Lihat: Amar Maruf Nahi Mungkar hlm. 144. Al-Khalal.) 7. Abdullah bin Ahmad bin Hambal rahimahullah berkata: "Saya pernah bertanya kepada ayah saya tentang hukum nyanyian, beliau menjawab: Nyanyian itu boleh menumbuhkan benih kemunafikan di dalam hati dan saya membencinya " (Lihat: Masaail Imam Ahmad bin Hambal hlm. 316. Lihat: Mughni dan Ibnu Qudamah)