Panduan Solat Istikharah (4/5)

1,661
by admin, 10 years ago
111 17
Hadis dari riwayat Jabir Bin Abdullah al-Ansari radiallahu 'anhu. Bahawasanya ia berkata: Rasulullah mengajarkan kepada kami cara-cara untuk melaksanakan solat (istikharah) dalam seluruh masalah sebagaimana baginda mengajarkan kepada kami surah dalam al-Quran. Baginda berkata: Jika seseorang dari kamu ingin melakukan sesuatu hendaklah ia solat dua rakaat selain solat fardu, kemudian hendaklah dia berdoa: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebaikan (petunjuk) dari-Mu berdasarkan ilmu Mu, aku memohon ketetapan dari Mu dengan kekuasaan Mu dan aku memohon kepada Mu sebahagian dari kurnai Mu yang agung. Sesungguhnya Engkaulah yang berkuasa sedangkan aku tidak berkuasa dan Engkaulah yang mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui. EngkauyangMaha Mengetahui segala yang ghaib. Ya Allah, jika menurut Mu urusan ini adalah baik bagi aku (sebutkan hajat yang dihajatkan) dalam urusan agamaku, dan kehidupanku, akibatnya nanti, di duniaku dan di akhiratku, maka tetapkanlah untukku, mudahkanlah ia bagiku, kemudian berkahilah ia padaku. Tetapi jika menurut ilmu Mu urusan ini buruk bagi agamaku, kehidupanku, akibatnya nanti di dunia dan akhiratku, maka palingkanlah ia dariku dan palingkanlah aku darinya, tetapkanlah untukku sesuatu yang lebih baik di manapun ia berada danjadikanlah aku rela kepadanya" (H/R Bukhari, Ahmad.) Hukum sembahyang Istikharah menurut ahli sunnah wal jamaah yang bermanhaj salaf. Panduan Solat Istikharah