QA8-Bolehkah kutip cukai

1,396
by admin, 9 years ago
108 21

Ustaz Abu Ihsan menjawab soalan- Bolehkah pemerintah memungut cukai daripada rakyat?