Ubudiah ketika seseorang mengangkat ke dua tangan ketika takbir dalam sholat.

1,426
by admin, 8 years ago
89 43
Syeikh Malik Hussein Sya\'ban Hasan SHALAT KHUSYUK BERSAMA RASULULLAH SHALLALLAAHU \'ALAIHI WASALLAM - Full video Part 1 = http://www.youtube.com/watch?v=1ujx3iwKOzg Full video Part 2 = http://www.youtube.com/watch?v=tAIxYKKky-s