Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah (4 of 4)

15,083
by admin, 11 years ago
2930 327
PERKATAAN/LAFAZ-LAFAZ/YANG MEREKA GUNAKAN   Para pendusta itu dalam memalsukan hadis menggunakan beberapa perkataan, di antaranya: ·   Mereka susun perkataan sendiri, lalu mereka sandarkan kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam. ·   Atau mereka ambil perkataan-perkataan ahli hikmah, orang-orang soleh, atau cerita-cerita Israiliyat dan lain-lain. ·   Atau Hadis yang dhaif sanadnya, kemudian mereka susun dan hiasi (yakni mereka palsukan) menjadi sahih sanadnya.   [Baca: Mukaddimah Ibnu Shalah (halaman 47), Syarah Nuhbatul Fikr (halaman 83) Ibnu Hajar].     6.  CIRI-CIRI/TANDA-TANDA HADIS MAUDUK   Di antara tanda-tanda bahawa hadis itu mauduk/palsu, ialah: ·   Pengakuan dari pemalsu itu sendiri, seperti beberapa contoh di atas (baca juga Al-Madkhal (hal. 53) Imam Hakim). ·   Terdapat keganjilan dan rosak maknanya. ·   Bertentangan dengan apa yang telah tsabit dari Al-Kitab dan As-Sunnah, dll.   [Baca:  Ikhtisar Ibnu Katsir dengan syarah Syeikh Ahmad Syakir (halaman 78) dan masalah ini telah dibahas dengan luas oleh Imam Ibnul Qoyim di kitabnya 'Al-Manaarul Munif Fish Sahih Wadhaif]   Tidaklah mudah untuk mengetahui hadis itu mauduk, dan bukan sembarang orang yang dapat menentukannya, kecuali Imam ahli Hadis dan ulama yang mahir dan luas pengetahuannya tentang Sunnah. Memiliki kemampuan yang khusus tentang Sunnah/Hadis, Jarh dan Ta'dil serta Tarikh Rawi dan lainnya yang berhubungan dengan Ilmu Hadis yang mulia.   Adapun mereka yang tidak punya ilmu hadis yang mulia ini (As-Sunnah/Hadis), mereka hanya mendhaifkan atau menentukan hadis mauduk kerana hawa nafsu dan ra'yu-ra'yu mereka yang bathil dan menyalahi Al-Kitab dan As-Sunnah, mereka yang sehari-hari menggugat Sunnah yang sahih, maka mereka yang zalim, penentang-penentang sunnah sahihah ini, sama sekali perkataannya tidak boleh didengar dan wajib ditentang dan dibuka kelemahan mereka dan memberikan penjelasan kepada umat akan tipu daya mereka yang sangat berbahaya.     PEMELIHARAAN TERHADAP HADIS/SUNNAH   Meskipun hadis-hadis itu telah banyak dipalsukan orang dan tidak sedikit hadis-hadis sahih didustakan, ditolak dan digugat, tetapi Allah Azaa wa Jalla tetap memelihara dan menjaganya, kerana Ia telah berfirman:   "Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan peringatan ini (Al-Qur'an), dan sesungguhnya Kamilah yang akan menjaganya". (Al-Hijr: 9).   Sewaktu Abdullah bin Mubarak (seorang Imam Mujahid besar dari Thabaqah Atba'ut Tabi'in, wafat tahun 181 H) ditanya tentang hadis-hadis mauduk beliau menjawab bahawa nanti akan hidup orang-orang yang ahli dalam hadis yang akan membela (menjaga dan mempertahankannya), kemudian beliau membaca firman Allah di atas.   Pemeliharaan terhadap Hadis/Sunnah itu dimulai dari Thabaqah pertama, iaitu para Shahabat Radliyallahu 'Anhum. Thabaqah kedua dan ketiga iaitu: Tabi'in dan Atba'ut Tabi'in, kemudian datang Thabaqah keempat dan seterusnya. Maka bangkitlah Imam-imam Sunnah yang telah menyediakan hidup dan umur mereka untuk membela Sunnah Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam, Mereka itulah Salafus Soleh dan Tha'ifah Manshurah yang selalu akan ada dalam umat ini.   Jazaakumullahu 'Anil Islam Khairan.