Bab Keutamaan Siwak dan Perkara2 Fitrah | Riyadhus Shalihin | Ustad Abdullah Shaleh Al Hadrami

1,120
by admin, 9 years ago
76 31
Bab 215 Keutamaan Bersiwak — Bersugi — Dan Perkara-perkara Kefitrahan 1193. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Rasul ullah s.a.w. bersabda: "Andaikata tidak akan menjadikan keberatan bagi ummatku atau atas sekalian manusia, niscayalah mereka itu akan saya perintah untuk bersiwak pada tiap-tiap akan bersembahyang." (Muttafaq 'alaih) Indahnya Ajaran Islam yang mengajarkan kebersihan kepada Pemeluknya..