haji-banner

Sunnah-Sunnah Ketika Keluar ke Mina.

07 Jul 2009
  • Ber-ihram untuk haji pada hari Tarwi-yah dari rumah/atau tempat pengina-pannya.
  • Melaksanakan shalat Zhuhur, 'Ashar, Maghrib, 'Isya' di Mina pada hari Tarwiyyah dan menginap di Mina hingga shalat Fajar (shalat Shubuh) disana dan terbitnya matahari.
  • Melaksanakan shalat Zhuhur dan 'Ashar di Namirah pada hari 'Arafah dengan di jamak dan di qasharkan.