Niatilah untuk Menuntut Ilmu Syar'i

Rasulullah ﷺ bersabda, “Barangsiapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memahamkan dia dalam urusan agamanya.”
(HR. Bukhari no. 71 dan Muslim no. 2436)
Kajian Islam

Berikut Playlist Kajian Al-Adabul Mufrod bersama Ustadz Abdullah Zaen, Lc., MA Hafidzahullah [253 video Kajian]

Al-Imam al-bukhari rahimahullah yang dijuluki oleh para ulama sebagai amirul mu’minin fi’il hadits telah menulis beberapa kitab diluar kitab shahih bukhori. Diantaranya adalah kitab yang dikenal dengan nama “al-Adab al-mufrad”.

Kitab ini berisi hadis-hadis nabi dan atsar para sahabat yang bertemakan adab-adab dalam Islam, seperti berbakti kepada orang tua, persaudaraan dan gaya hidup. Kitab ini memiliki 1,322 hadis, dibagikan kepada pelbagai jenis bab.

Walaupun al-Adab al-Mufrad juga merupakan karyanya yang penting, Imam Bukhari tidak mewajibkan hadis-hadis dalam al-Adab al-Mufrad memenuhi syarat yang begitu ketat seperti yang diletakkan beliau dalam al-Jami al-Sahih-nya. Namun, berdasarkan tulisan ulama belakangan yang menjelaskan, mengulas atau menelusuri serta menjelaskan sanad-sanad riwayat di dalam al-Adab al-Mufrad, kebanyakan riwayat di dalamnya diputuskan sahih atau paling tidak, hasan.