Niatilah untuk Menuntut Ilmu Syar'i

Rasulullah ﷺ bersabda, “Barangsiapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memahamkan dia dalam urusan agamanya.”
(HR. Bukhari no. 71 dan Muslim no. 2436)
Kajian Islam

Ma’had Darul Hikmah Al-Islamy
Yayasan Islam Al’lulu’ wal Marjan
Notaris: Sokarno,SH No:01-01 September 2002
Sekretariat: Jl. Pahlawan No 103 Sapen Boja Kendal Tlp:(024)70248457

Program Takhasus
Syarat Pendaftaran:
1. laki-laki, Minimal Usia 17 tahun.
2. Dapat membaca Al-Qur’an.
3. Sanggup mengikuti pendidikan selama 3 (tahun).
4. bersedia diasramakan selama pendidikan
5. Memenuhi persyaratan administrasi

Materi pendidikan:
- ‘Ulumul Qur’an (Tajwid, Qira’ah, hifdz, Tafsir).
- ‘Ulumul Hadits (Mustholah, Rijalul Hadits, I’lalul Hadits)
- Bahasa Arab (Nahwu,Shorof, Muhadatsah)
- Aqidah, Akhlaq, Manhaj, Fiqh.Faraidz(Ilmu Waris)

Pengajar: Al-Ustadz Muhaimin.

Program Tahfidzul Qur’an
Syarat Pendaftaran:
1. laki-laki, Minimal Usia 12 tahun.
2. Sehat jasmani dan rohani
3. bersedia diasramakan selama pendidikan
4. Memenuhi persyaratan administrasi

Tempat pendaftaran dan informasi:
Jl.Pahlawan 103 Sapen Boja Kendal Jateng
Tlp:(024)70248457(Flexi)