Niatilah untuk Menuntut Ilmu Syar'i

Rasulullah ﷺ bersabda, “Barangsiapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memahamkan dia dalam urusan agamanya.”
(HR. Bukhari no. 71 dan Muslim no. 2436)
Kajian Islam

Ma’had Ta’zhimus Sunnah Ngawi - Jawa Timur

A. Mutawasithoh

Masa Pendidikan 2 tahun, sebagai program persiapan masuk ke tingkat dewasa (TN).

Penitikberatan pendidikan pada menambah dan murojaah hafalan, mengkaji kitab-kitab mukhtashor dan ilmu alat dasar.

Syarat pendaftaran:
1. Akhwat usia antara 11 s.d 15 tahun
2. Belum Menikah
3. Sehat jasmani dan rohani
4. Dapat membaca tulis arab dan latin
5. Diantar dan dijemput mahramnya
6. Sanggup mengikuti peraturan yang berlaku
7. Membawa matras, kasur lipat dan lemari kabinet ukuran standar
8. Mengisi formulir pendaftaran

B. Tarbiyatun Nisa (TN):

Masa pendidikan 2 tahun sebagai program lanjutan mutawsithoh. Diperuntukkan bagi akhwat usia di atas 15 tahun untuk mempelajari dasar-dasar ilmu agama, ilmu alat dan ketrampilan dasar wanita.

Syarat Pendaftaran :
1. Akhwat usia di atas 15 tahun
2. Belum menikah
3. Sehat Jasmani dan Rohani
4. Dapat membaca tulis Arab dan latin
5. Diantar dan dijemput mahram
6. Sanggup mengikuti peraturan yang berlaku
7. Membawa matras, kasur lipat dan lemari kabinet ukuran standard
8. Mengisi formulir pendaftaran

C. Sistem Pendidikan:

- Materi pokok dianiyah diajarakan langsung dalam bentuk majelis bersama oleh para asatidzah
- Materi ilmu alat seperti bahasa arab, qiro'ah, khot dan ketrampilan kewanitaan diajarkan dalam bentuk kelompok-kelompok per kelas sesuai kemampuan masing-masing siswi dengan pembimbing di setiap kelompok/kelas
- Evaluasi belajar diadakan (Insya Allah setiap semester bagi materi pokok dan setiap beberapa sub bab pelajaran bagi materi ilmu alat.

D. Pendaftaran: Dapat datang langsung ke ma'had TN atau melalui Tlp TN : 081393704039 ataua 085815943157

E. Keterangan Lebih Lanjut: Hubungi TN Ngawi 081393704039 atau 085815943157